Så blir marknadschefen vinnaren i morgondagens mest framgångsrika bolag

MarketingAfternoons_Intraprenorskap_HERO
Allasnackaromden

”Vägen framåt handlar inte bara om att överleva; det handlar om att blomstra i en värld som omfamnar det nya normala”

Albert Bengtson, Birgitte Stjärne och Roland Williams är författare till boken “Principles of Intrapreneurial Capital” och har utvecklat 4C modellen. Modellen beskriver den transformativa processen där framgångsrika projekt passerar igenom fyra olika kontexter; Chaotic, Complex, Complicated och Clarified. Dessa representerar olika sätt att se på omvärlden och visar hur graden av formellt eller informellt inflytande påverkar utvecklings-processen.

I detta dokument kan du läsa mer om modellen och hur den förverkligas genom case från Linda Wakeham, Head of Communication & PR, Kronans Apotek och Gül Heper-Jämterud, grundare av CMO goes TECH samt varumärkes- och digitaliseringskonsult, under hennes arbete med HTL Hotels

I dokumentet kan du läsa mer om: 

  • Intraprenörskapets betydelse som en drivande kraft bakom innovation inom etablerade organisationer
  • Exempel från svenska och internationella företag där intraprenörskap har lett till framstående innovationer
  • De vanligaste hinder som intraprenörer stöter på inom stora organisationer och hur dessa kan övervinnas
  • Konkreta verktyg, metoder och ramverk som kan stödja intraprenöriella initiativ